Strój cieszyński

Sylwia Grudzień

By uruchomić film, należy kliknąć w niego. Polecam powiększyć go na pełny ekran przyciskiem w prawym dolnym rogu. Domyślnie włączone są napisy, które można wyłączyć za pomocą przycisku.

Uwaga! Po wyłączeniu napisów może być problem z ich ponownym włączeniem, należy wtedy ponownie wczytać stronę (np. nacisnąć F5) i film będzie z napisami.